Τι είναι το Industrial Internet of Things (IIoT);

Εισαγωγή

Ο όρος «Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Industrial Internet of Things) είναι διάχυτος στο πλαίσιο της βιομηχανίας, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει επιχειρηματική προτεραιότητα για πολλούς οργανισμούς. Τι είναι λοιπόν το IIoT;

Το Industrial Internet of Things (IIoT), γνωστό και ως Industrial Internet, συγκεντρώνει κρίσιμα στοιχεία κεφαλαίου, προηγμένες προγνωστικές και ρυθμιστικές αναλύσεις και σύγχρονους βιομηχανικούς εργαζόμενους. Είναι το δίκτυο μιας πληθώρας βιομηχανικών συσκευών που συνδέονται με τεχνολογίες επικοινωνιών, πράγμα που οδηγεί σε συστήματα που μπορούν να παρακολουθούν, να συλλέγουν, να ανταλλάσσουν, να αναλύουν και να παρέχουν πολύτιμες νέες γνώσεις όπως ποτέ πριν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να βοηθήσουν στην εξυπνότερη και ταχύτερη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για τις βιομηχανικές εταιρείες.

Το IIoT έχει μεταμορφώσει τη βιομηχανία, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των βιομηχανικών εταιρειών καθημερινά. Είτε επιτρέπει στο Industrial AI να ανιχνεύει τη διάβρωση μέσα σε έναν σωλήνα διυλιστηρίου, είτε παρέχει δεδομένα παραγωγής σε πραγματικό χρόνο για την αποκάλυψη πρόσθετης χωρητικότητας σε ένα εργοστάσιο, είτε επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφοδοτώντας τις λειτουργίες και τα δεδομένα υπηρεσίας στον κύκλο σχεδίασης προϊόντος, το IIoT και οι λογισμικές λύσεις που υποστηρίζονται από αυτό—οδηγούν ισχυρά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Συνδυάζοντας την επικοινωνία από μηχανή σε μηχανή με βιομηχανικές αναλύσεις δεδομένων, το IIoT οδηγεί σε πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης και παραγωγικότητας. Και ως αποτέλεσμα, οι βιομηχανικές εταιρείες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τη μεταποίηση, τις αερομεταφορές και πολλές άλλες βιομηχανίες βιώνουν μετασχηματιστικά, λειτουργικά και οικονομικά οφέλη.

Ο όρος Βιομηχανικό Διαδίκτυο

Ποιος επινόησε τον όρο Βιομηχανικό Διαδίκτυο;

Η GE επινόησε τον όρο Βιομηχανικό Διαδίκτυο (Industrial Internet) στα τέλη του 2012. Αξιοποιώντας την υπόσχεση του Βιομηχανικού Διαδικτύου ή IIoT, η GE έχει οδηγήσει τον δικό της ψηφιακό βιομηχανικό μετασχηματισμό.

Και, βάσει της εμπειρίας της και της βαθιάς τεχνογνωσίας της στην βιομηχανία, η GE βοηθά τους πελάτες της να επιταχύνουν τα ταξίδια ψηφιακού μετασχηματισμού τους με το χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών εφαρμογών λογισμικού της GE Digital που τους βοηθούν να λύσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις τους θέτοντας βιομηχανικά δεδομένα σε λειτουργία.

Με τον βιομηχανικό κόσμο να είναι προετοιμασμένος για ψηφιοποίηση, η GE Digital αξιοποιεί τη δύναμη του IIoT με λογισμικό που μετατρέπει τα δεδομένα σε δράση συνεργαζόμενο με τους πελάτες, βουτώντας στην αβεβαιότητα και εφαρμόζοντας γρήγορους πειραματισμούς με ταχύτητα και κλίμακα.

Για την οικοδόμηση ενός λειτουργικού κόσμου, χρησιμοποιούμε στοχευμένες τεχνολογίες βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης για να μεταμορφώσουμε βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία και συστήματα, ώστε να γίνουν περισσότερο προγνωστικά, ρυθμιστικά, ασφαλέστερα, έξυπνα και κερδοφόρα. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση Digital Twins, τη μηχανική μάθηση, ζωντανά μοντέλα που συνδυάζουν τη συγκεκριμένη γνώση διαφορετικών τομέων και τη φυσική με τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την πρόβλεψη κρίσιμων ζητημάτων, προκειμένου να αποκαλυφθούν πληροφορίες που αυξάνουν την επιχειρηματική αξία. Και, οι απομακρυσμένες δυνατότητες που ενεργοποιούνται από το Industrial Internet βοηθούν τις κρίσιμες βιομηχανίες να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία, να σχεδιάζουν λειτουργικά συστήματα και να συλλέγουν δεδομένα από οπουδήποτε στον κόσμο.

Λύσεις IIoT

Πώς μπορώ να επενδύσω στο Industrial Internet;

Για παράδειγμα, τι θα γινόταν αν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε προηγμένα αναλυτικά στοιχεία για να προβλέψετε γεγονότα πριν συμβούν; Οι λύσεις Asset Performance Management (APM) σάς βοηθούν να αυξήσετε την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των κεφαλαιακών στοιχείων, βελτιστοποιώντας παράλληλα το κόστος συντήρησης, μετριάζοντας τους λειτουργικούς κινδύνους και μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO).

  • Τι θα γινόταν αν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την ορατότητα σε πραγματικό χρόνο για να ανακτήσετε την παραγωγική σας ικανότητα και να αυξήσετε την απόδοση και τη βελτιστοποίηση; Με τα Manufacturing Execution Systems (MES), μπορείτε να ψηφιοποιήσετε το εργοστάσιο ή το εργοστάσιό σας με πληροφορίες που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες σας.
  • Τι θα γινόταν αν μπορούσατε να βοηθήσετε τους χειριστές σας να γνωρίζουν τις σωστές ενέργειες που πρέπει να κάνουν κάθε φορά; Εκεί είναι που οι λύσεις HMI/SCADA επόμενης γενιάς μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε έξυπνες αποφάσεις χειρισμού με HMI υψηλής απόδοσης που βασίζεται σε μοντέλα για ταχύτερη απόκριση και ανάπτυξη.

Αυτές οι λύσεις IIoT βοηθούν τις εταιρείες να επιτύχουν μεγάλα κέρδη στην παραγωγικότητα, τη διαθεσιμότητα και τη μακροζωία—καθιστώντας εφικτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό για βιομηχανικούς οργανισμούς.

Σύγκριση

Το Βιομηχανικό Διαδίκτυο εναντίον του IIoT

Μια προοπτική είναι να σκεφτούμε το Βιομηχανικό Διαδίκτυο ως τη σύνδεση μηχανών και συσκευών σε βιομηχανίες όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η παραγωγή ενέργειας και η υγειονομική περίθαλψη, όπου διακυβεύονται περισσότερα ή όπου οι βλάβες του συστήματος και οι απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας μπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο των πραγμάτων τείνει να περιλαμβάνει συσκευές σε επίπεδο καταναλωτή, όπως ζώνες φυσικής κατάστασης για παρακολούθηση της καρδιάς ή έξυπνες οικιακές συσκευές. Είναι λειτουργικά και μπορούν να παρέχουν ανέσεις, αλλά συνήθως δεν δημιουργούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

Για παράδειγμα, το Digital Twin είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το Βιομηχανικό Διαδίκτυο φέρνει στη ζωή μηχανές που «λένε» στους χειριστές πώς να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα ή να ανιχνεύσουν μια αποτυχία πριν αυτή συμβεί, εξοικονομώντας πιθανώς στις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Από την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων μπορεί να περιλαμβάνει συνδεδεμένα ψυγεία που μπορούν να αγοράσουν περισσότερο γάλα και αυγά online πριν εξαντληθούν.

Καθώς το Industrial Internet συνδέει κρίσιμες μηχανές, μπορεί να προσφέρει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένας από τους πελάτες μας, μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας εξοικονομεί 0,5 εκατ. $ ετησίως χρησιμοποιώντας τη λύση APM για προγνωστικές αναλύσεις για να κερδίσει αξιοπιστία κεφαλαιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και στόλου. Ένας πελάτης μεταποίησης αύξησε τη χωρητικότητα κατά 20% και μείωσε το χρόνο παράδοσης στον πελάτη και βελτίωσε την ιχνηλασιμότητα αξιοποιώντας τις λύσεις MES μας.

Καθώς δημιουργούνται όλο και περισσότερα δεδομένα από ολοένα και περισσότερα συνδεδεμένα μηχανήματα, συστήματα και συσκευές, ο όγκος των κρίσιμων και πολύτιμων γνώσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν και να εφαρμοστούν είναι απεριόριστος.

Επιταχύνετε το ταξίδι σας στο IIoT

Είστε έτοιμοι να επιταχύνετε το ταξίδι σας στο IIoT;

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στο ταξίδι σας στο Βιομηχανικό Διαδίκτυο, το βιομηχανικό λογισμικό μπορεί να προσφέρει πρωτοποριακά επιχειρηματικά αποτελέσματα με απλότητα, ταχύτητα και κλίμακα. Ενδυναμώστε τους σύγχρονους εργάτες της βιομηχανίας, γίνετε πιο προγνωστικοί και κερδοφόροι με λύσεις βασισμένες στη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη και μεταμορφώστε την επιχείρησή σας για να λύσετε τις πιο δύσκολες προκλήσεις σας, θέτοντας σε λειτουργία βιομηχανικά δεδομένα. Μπορούμε να βοηθήσουμε.

Colin Parris, PhD, Senior Vice President and Chief Technology Officer, GE Digital

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ