Τα 5 χαρακτηριστικά που πρέπει να αναζητούμε σε λογισμικά βιομηχανικού αυτοματισμού τελευταίας γενιάς για έργα Industry 4.0

Σε γενικές γραμμές σε ένα λογισμικό βιομηχανικού αυτοματισμού νέας γενιάς θα πρέπει να αναζητούμε τα παρακάτω οφέλη:

1) Ικανότητα προσαρμογής και αυτοπροσαρμογής στα υπάρχοντα συστήματα παλαιού τύπου. Ένα λογισμικό βιομηχανικού αυτοματισμού νέας γενιάς θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αφαιρετικά ή ως διεπαφή μεταξύ των ψηφιακών συστημάτων τελευταίας γενιάς και του εξοπλισμού παλαιού τύπου μίας εταιρείας. Για παράδειγμα, διασυνδέοντας παλαιότερα συστήματα με τον κόσμο του Industrial Internet of Things (IIoT) και με τη χρήση υβριδικών αρχιτεκτονικών που περιλαμβάνουν το Cloud. Θεωρούμε επίσης ότι η τεχνολογία των PLC, για παράδειγμα, ακολουθεί βραδύτερους ρυθμούς καινοτομίας και γενικά επιτρέπει την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών χωρίς δυσκολίες. Αυτή η δυνατότητα σε ένα λογισμικό θα επέτρεπε τη διατήρηση και τη βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και συστημάτων χωρίς να τα υποχρεώνει να ακολουθούν τους ρυθμούς της καινοτομίας των λογισμικών.

Εν ολίγοις, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός λογισμικού βιομηχανικού αυτοματισμού νέας γενιάς θα πρέπει να είναι η δυνατότητα του να επιτρέπει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πόρων της εταιρείας να «μεταφέρονται στο μέλλον», χωρίς απαραίτητα να επιβάλλεται ριζική ανανέωση των μηχανημάτων στο εργοστάσιο.

2) Μακροζωία του λογισμικού και εγγυημένη υποστήριξη. Πολλές εταιρείες μαθαίνουν με τον δύσκολο τρόπο τι σημαίνει να βασίζεσαι σε εφαρμογές και λογισμικό όπου η υπερβολική καινοτομία οδηγεί σε πολύ σύντομους κύκλους ζωής προϊόντων. Στον βιομηχανικό τομέα και στα εργοστάσια, όπου σε πολλές περιπτώσεις ο κύκλος ζωής των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων μετριέται σε δεκαετίες, το λογισμικό πρέπει να προσαρμόζεται σε παρόμοιες λογικές.

3) Ουσιαστικότητα και απλότητα: γενικά τα συστήματα έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής και αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην απλότητά τους. Ένα λογισμικό, όπως και ένα λειτουργικό σύστημα εξειδικευμένο στον βιομηχανικό αυτοματισμό, πρέπει να εξαλείφει τις περιττές πολυπλοκότητες προς όφελος μιας βασικής και εύκολης στη συντήρηση δομής, όπως φαίνεται και από την αυξανόμενη χρήση της λογικής «κοντέϊνερς» που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στα εργοστάσια προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα.

4) Ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια: μεταξύ των χαρακτηριστικών του λογισμικού βιομηχανικού ελέγχου νέας γενιάς, πρέπει να είναι η ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια. Οι βιομηχανικές εταιρείες στοχοποιούνται όλο και περισσότερο από περιστατικά κυβερνοεπιθέσεις και συχνά δεν διαθέτουν επαρκή αντίμετρα. Οι ασφαλείς συνδέσεις και η κρυπτογράφηση, για παράδειγμα, είναι βασικά στοιχεία ακόμη και για απλές συνδέσεις εντός της εγκατάστασης.

5) Ανοιχτό οικοσύστημα: για πολλά χρόνια η βιομηχανική τεχνολογία (και κατά συνέπεια και η ψηφιακή τεχνολογία) κυριαρχούταν από κλειστά συστήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έκαναν τη διασύνδεση ένα πολύπλοκο και χρονοβόρο ζήτημα. Η τάση σήμερα είναι να ευνοείται η συνδεσιμότητα, χάρη στα βιομηχανικά πρότυπα και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Προετοιμαστείτε για το μέλλον

Σε τελική ανάλυση, αυτά που πρέπει να αναζητούμε σε ένα λογισμικό βιομηχανικού αυτοματισμού τελευταίας τεχνολογίας δεν είναι τόσο διαφορετικά από αυτά που αναζητούμε σε οποιοδήποτε είδος επιχειρηματικού λογισμικού. Χαρακτηριστικά όπως η ικανότητα επικοινωνίας με διαφορετικά συστήματα, η διαχείριση και η δυνατότητα συλλογής δεδομένων από την προοπτική της ανάλυσης και της διαχείρισης και κυρίως η δυνατότητα αντιμετώπισης μελλοντικών προκλήσεων είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των λογισμικών της επόμενης γενιάς.

Σήμερα, οι εταιρείες δύσκολα μπορούν να συμβιβαστούν με ένα βιομηχανικό λογισμικό πρώτης ή δεύτερης γενιάς, το οποίο περιλαμβάνει μόνο έλεγχο μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο ή και τη χρήση περιορισμένων δεδομένων. Η ανάγκη για συνδεσιμότητα, διαλειτουργικότητα και νέα κριτήρια ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, τόσο επιχειρησιακά όσο και ρυθμιστικά, οδηγεί τον βιομηχανικό τομέα να λάβει την απαραίτητη απόφαση να χρησιμοποιήσει τις νέες δυνατότητες και λειτουργίες και στο λογισμικό, ούτως ώστε να διατηρήσει και να αυξήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ