Ιστορίες επιτυχίας: Μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα

Η σύλληψη και η ανάλυση δεδομένων συγκόλλησης σώματος οδηγεί σε βελτιώσεις

Αυτός ο μεγάλος, παγκόσμιος ΚΑΕ αυτοκινήτων συνεργάστηκε με την GE Digital για να βοηθήσει στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης συγκόλλησης εντός του φανοποιείου. Η διαδικασία επιθεώρησης είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι τα ελαττώματα δεν θα την οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστέρηση.

Προκλήσεις στη συγκόλληση σώματος

Η τρέχουσα διαδικασία επιθεώρησης συγκόλλησης ήταν μια έντονη διεργασία. Τα οχήματα έμπαιναν στο σταθμό επιθεώρησης και οι επιθεωρητές είχαν 55 δευτερόλεπτα για να ελέγξουν  ένα σύνολο συγκολλήσεων. Οι επιθεωρητές είχαν πρόβλημα να προσδιορίσουν εάν κάθε συγκόλληση ήταν καλή ή κακή. Αυτό το έκαναν για 400-500 οχήματα ανά βάρδια ανάλογα με το μοντέλο.

Δεδομένου ότι υπήρχαν ~ 1500 συγκολλήσεις για επαλήθευση, αυτή η εταιρεία αυτοκινήτου είχε μια διαδικασία δειγματοληψίας που τους επέτρεπε να περνούν σε όλες τις συγκολλήσεις κάθε 15 οχήματα. Η διαδικασία βασιζόταν σε χαρτί, πράγμα που σήμαινε ότι ο επιθεωρητής κατέγραψε τυχόν ελαττώματα σε ένα πρόχειρο που μετά τη μετατόπιση εισήχθη χειροκίνητα σε ένα φύλλο Excel για ανάλυση. Επιπλέον, με μόλις 55 δευτερόλεπτα συνολικά, ο χειριστής έπρεπε επίσης να διορθώσει τυχόν συγκολλήσεις ενώ το όχημα βρισκόταν σε σταθμό ή να σημαδέψει το όχημα για επισκευή. Με αυτή την κατάσταση, υπήρχαν πολλές πιθανότητες λάθους.

Λύση στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων συγκόλλησης αμαξώματος αυτοκινήτου

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η ομάδα Επαγγελματικών Υπηρεσιών της GE Digital ανέπτυξε μια εφαρμογή βασισμένη στο λογισμικό CIMPLICITY HMI/SCADA και Tracker για την ψηφιοποίηση αυτής της διαδικασίας. Σε αυτήν την εφαρμογή, ο κατασκευαστής μπορεί να διαβάσει δεδομένα απευθείας από τους συγκολλητές ρομπότ για να προσδιορίσει ποιες συγκολλήσεις είναι κακές. Το λογισμικό παρουσιάζει τη συγκόλληση οπτικά σε μια οθόνη ώστε οι χειριστές να δουν γρήγορα και εύκολα ποιες συγκολλήσεις χρειάζονται εστίαση. Οι χειριστές μπορούν στη συνέχεια να ελέγξουν τις λίγες κακές συγκολλήσεις και να τις επισημάνουν ως σταθερές στην εφαρμογή.

Δεν υπάρχει άλλο χαρτί προς συμπλήρωση και μεγάλη μείωση στον αριθμό των συγκολλήσεων για επικύρωση, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα σφάλματα.

Επιπλέον, η λύση GE Digital συλλέγει διαγνωστικά δεδομένα από τα ρομπότ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες μηχανικών για περαιτέρω ανάλυση των ψευδώς αρνητικών/θετικών που συλλέγονται.

Η λύση GE Digital:

 • Συλλέγει την κατάσταση συγκόλλησης (OK/No Good) από το ρομπότ
 • Συλλέγει διαγνωστικά δεδομένα συγκόλλησης για κάθε συγκόλληση
 • Χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα ως πληροφορίες παρασκηνίου για ψευδώς αρνητικά/θετικά (Μηχανικοί που υποστηρίζουν τη διαδικασία)
 • Παρέχει δύο οθόνες σε κάθε σταθμό ποιότητας συγκόλλησης (αριστερά/δεξιά) και αυτές παρουσιάζουν συγκολλήσεις που πρέπει να επιθεωρηθούν στο σταθμό
 • Βοηθά τους χειριστές να επικεντρωθούν σε προβληματικές περιοχές γρηγορότερα – εντός του περιορισμένου χρόνου τους
 • Προσφέρει στον χειριστή τρεις απλές επιλογές όταν επισημαίνεται μια συγκόλληση: ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ, ΚΑΛΟ, ΟΧΙ ΚΑΛΟ.
 • Παρέχει στοιχείο απομόνωσης ελαττωμάτων (Κακά προγράμματα ρομπότ)

Οθόνη ποιότητας συγκόλλησης ANDON

Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει οθόνη ANDON που μπορεί να δείξει ελαττώματα συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο σε διαφορετικές διαστάσεις, όπως ρομπότ, γραμμή ή όχημα. Με τη διαδικασία που βασίζεται σε χαρτί, πληροφορίες όπως αυτή χρειάστηκαν μέρες για να συσσωρευτούν. Αυτή η προβολή μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να δει ποια ρομπότ μπορεί να χρειάζονται συντήρηση και βαθμονόμηση. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των συγκολλήσεων για πρώτη φορά σε μια διαδικασία σε πραγματικό χρόνο.

Ο κατασκευαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει ευανάγνωστα γραφήματα Pareto που μπορούν να επιστήσουν την προσοχή στα πιο κρίσιμα δεδομένα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι επικεντρώνονται τα σωστά προβλήματα. Για παράδειγμα, κοιτάζοντας το Defects by Robot δείχνει σε έναν χειριστή ποια ρομπότ θα χρειαστούν προσοχή σύντομα με βάση τον αριθμό των ελαττωμάτων που έχουν δημιουργήσει. Το Pareto του ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, οπότε όσο περνάει ο καιρός, η εστίαση θα αλλάζει.

Αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της εφαρμογής CIMPLICITY και Tracker και της συνεργασίας με την ομάδα GE Digital Professional Services, αυτός ο σημαντικός κατασκευαστής αυτοκινήτων έχει συνειδητοποιήσει:

 • Μείωση χρόνου και προσπάθειας για τις δραστηριότητες επιθεώρησης – προσδιορίζοντας πού πρέπει να εστιάσει και αφαιρώντας τη γραφειοκρατία
 • Βελτίωση της ποιότητας εστιάζοντας στις συγκολλήσεις που χρειάζονται προσοχή
 • Μείωση των σφαλμάτων αφαιρώντας χαρτί από την εξίσωση και πιο ενημερωμένες πληροφορίες στα χέρια του για λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο
 • Βελτιώθηκε η συνολική αποτελεσματικότητα των επιθεωρητών καθώς έχουν καλύτερη ποιότητα σε λιγότερο χρόνο

Επιπλέον, κάνοντας το πρώτο βήμα συλλογής των δεδομένων, η εταιρεία μπορεί να εξετάσει περαιτέρω έργα σχετικά με την SPC και τα αναλυτικά στοιχεία για να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα στο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της υποβάθμισης της ποιότητας συγκόλλησης ρομπότ και τη μείωση του αριθμού των ελαττωμάτων συγκόλλησης.

Με την επιτυχία αυτού του έργου, η ΚΑΕ αυτοκινήτων συνεργάζεται με την GE Digital και την ομάδα Professional Services για την ανάπτυξη της λύσης CIMPLICITY / Tracker σε περισσότερα εργοστάσια σε όλο τον κόσμο.

Paul Adams, Principal Customer Success Manager, GE Digital

Πηγή: https://www.ge.com/digital/customers/major-automotive-manufacturer-improves-efficiency-and-quality

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ