Ιστορίες επιτυχίας: Κορυφαία εταιρεία ξυλείας και προϊόντων ξύλου βελτιώνει την ποιότητα και την απόδοση σε 15+ εργοστάσια

Πρόκληση

Αυτή η μεγάλη εταιρεία ξυλείας και προϊόντων ξύλου πολλαπλών εργοστασίων προσπάθησε να εκσυγχρονίσει τις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων.

Οι προκλήσεις περιελάμβαναν σύνδεση με παλαιότερο εξοπλισμό, βελτιστοποίηση διαδρομής και παρακολούθησης και ενίσχυση της ποιότητας και της απόδοσης, σε συνδυασμό με το Operational Excellence.

Δράσεις

Μακροπρόθεσμος χρήστης του Proficy Plant Applications της GE Digital, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων Αποδοτικότητα, Παραγωγή και Ποιότητα – καθώς και του iFIX HMI/SCADA και Proficy Workflow. Διάφορες αναπτύξεις σε 15+ εργοστάσια.

Αποτελέσματα

  • Βελτιωμένη ποιότητα των προϊόντων ξύλου
  • Αυξημένη ταχύτητα παραγωγής / απόδοσης
  • Υποστηριζόμενοι στόχοι του προγράμματος Operational Excellence