Ιστορίες επιτυχίας: Η Rübig βελτιώνει την επεξεργασία χάλυβα με οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως από το CIMPLICITY HMI/SCADA

Ο χάλυβας είναι σκληρός —και όμως τόσο ευαίσθητος ως προς τη δομή του κράματος και της επιφάνειας του—ειδικά όταν πρόκειται για θεαματικές εφαρμογές στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα, όπως στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής και αιολικής ενέργειας ή στην κατασκευή εργαλείων.

Για τέτοιες σκληρές απαιτήσεις, η εταιρεία Rübig GmbH & Co. KG έχει αναπτύξει τη διαδικασία εναζώτου πλάσματος για πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά την επιφανειακή δομή του χάλυβα ιδιαίτερα ανθεκτική. Όσο ισχυρό είναι το σύστημα νιτροποίησης πλάσματος της Rübig, το σύστημα CIMPLICITY HMI/SCADA της GE Digital, που υλοποιείται από τον συνεργάτη Taschek & Gruber (T&G), είναι εξίσου ισχυρό – παρέχοντας πολλά οφέλη καθώς η Rübig μεγαλώνει και υπερβαίνει τις ανάγκες όλων των αιτημάτων των πελατών .

Σκληραίνοντας επιφάνειες από χάλυβα

Προκειμένου να είναι δυνατή η σκλήρυνση των επιφανειών από χάλυβα, χρησιμοποιείται συνήθως μια μεγάλη ποικιλία διεργασιών νιτρίωσης, όπως λουτρό αλατιού ή ενάζωτο με αέριο. Ωστόσο, εάν θέλετε να επιτύχετε αυξημένη αντοχή σε λειαντική, συγκολλητική και διαβρωτική φθορά, είναι δυνατή μόνο μία διαδικασία εναζώτου, συγκεκριμένα αυτή της εναζώτου πλάσματος, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για περίπου 20 χρόνια.

Σε αυτή τη διαδικασία, το άζωτο αναμιγνύεται επιλεκτικά στην ακραία ζώνη κραμάτων με βάση τον σίδηρο σε μια ατμόσφαιρα ιονισμένου αερίου. Αυτό ακούγεται ευκολότερο από ό,τι είναι και απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στη μηχανική υλικών και διεργασιών. Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μέχρι στιγμής μόνο τρεις πάροχοι παγκοσμίως έχουν μοιραστεί την αγορά εναζώτου πλάσματος. Μία από αυτές τις εταιρείες είναι η Rübig GmbH & Co. KG από την Wels στην Άνω Αυστρία.

Νίτρωση πλάσματος – ειδικότητα στην επεξεργασία υλικών

«Η δύναμή μας είναι η εξατομικευμένη ανάπτυξη διαδικασιών εναζώτου πλάσματος προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά τη σκληρότητα εναζώτου, το πάχος του στρώματος σύνδεσης, την προστασία από τη διάβρωση και το πάχος του στρώματος οξειδίου – για μεμονωμένα εξαρτήματα έως και μεγάλες σειρές», εξηγεί ο DI Andreas Gebeshuber, η εφαρμογή. μηχανικός υπεύθυνος για τον τομέα Ε&Α και διευθυντής πωλήσεων στη Rübig. «Όλα τα είδη κραμάτων σε χάλυβα ή χυτοσίδηρο μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Το φάσμα των διαδικασιών εναζώτου που χρησιμοποιούνται κυμαίνεται από την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου στρώματος κεραμικής σύνδεσης στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας έως μια ζώνη διάχυσης για καλή αντοχή σε κάμψη κόπωσης.

Στη Rübig, το πρόγραμμα Rübig SIR αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών για τη βέλτιστη βελτίωση της απόδοσης της επιφάνειας εργαλείων και εξαρτημάτων από χαλύβδινα υλικά στο πνεύμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το SIR επιτρέπει τη μείωση της σκληρής λεπτής κατεργασίας και προσφέρει ολοκλήρωση κατασκευής, μερική νιτρίωση και συνδυασμούς διεργασιών. Επιπλέον, οι χαμηλότερες εκπομπές έχουν ως αποτέλεσμα την ελάχιστη κατανάλωση αερίου. Η εξάλειψη της σκληρής λεπτής κατεργασίας επιτρέπει εξοικονόμηση περίπου 20%. Το σύστημα MICROPULS® Everest επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση της σειράς RÜBIG SIR.

Ιστορίες επιτυχίας: Η Rübig βελτιώνει την επεξεργασία χάλυβα με οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως από το CIMPLICITY HMI/SCADA - image 9

Το Rubig βελτιώνει την επεξεργασία του χάλυβα με απομακρυσμένη απεικόνιση που εμφανίζεται σε αυτό το στιγμιότυπο οθόνης από το CIMPLICITY HMI/SCADA

Περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένη και ενεργειακά αποδοτική

Τα συστήματα εναζώτου πλάσματος MICROPULS® Everest της Rübig προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας εναζώτου για συμβατική θερμική επεξεργασία για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αερομεταφορών και αιολικής ενέργειας. Οι συνεχείς περαιτέρω εξελίξεις καθιστούν τα συστήματα εναζώτου πλάσματος Rübig τη βέλτιστη λύση για premium εφαρμογές. Το MICROPULS® Everest παρέχει τον επικερδή επανασχεδιασμό όσον αφορά τη θερμική επεξεργασία, επειδή η τεχνολογική του μοναδικότητα βελτιστοποιεί τις διαδικασίες των χρηστών του μέσω γεννητριών πλάσματος υψηλής τεχνολογίας και έτσι συμβάλλει σε αυξημένο βαθμό πλήρωσης καθώς και σε βελτιωμένη οικονομία. Αυτό διασφαλίζεται επίσης από μια βέλτιστη, φιλική προς το περιβάλλον ιδέα ενέργειας: ανεξάρτητες ζώνες πολλαπλής θέρμανσης και ψύξης, μετρήσεις θερμοκρασίας που πραγματοποιούνται απευθείας στο εξάρτημα, καθώς και η αποφυγή τοξικών αερίων, είναι υπεύθυνες για την οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση ενέργειας και, ταυτόχρονα, τέλεια αναπαραγωγιμότητα.

Προσαρμοσμένη εφαρμογή

Εκτός από αυτά τα πλεονεκτήματα, οι χρήστες του MICROPULS® Everest επιτυγχάνουν αυξημένες αντοχές και εξατομικευμένες επιφάνειες κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων τους, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα στις απαιτήσεις στρώματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των εξαρτημάτων – ανεξάρτητα από τη γεωμετρία του εξαρτήματος. Και εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία των εξαρτημάτων για τριβολογικά μέτρα ή προστατευτικά μέτρα παρόμοια με τη διάβρωση, η Rübig το κάνει επίσης δυνατό με τη σειρά διεργασιών PLASOX®.

Ευέλικτο μέσω αυτοματισμών

Η φιλοσοφία ευέλικτου συστήματος του MICROPULS® Everest είναι απόλυτα κατάλληλη για εσωτερική προμήθεια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών αναβαθμίσεων. Αυτό οφείλεται επίσης στην ατομικά αναπτυγμένη ιδέα αυτοματισμού τους, η οποία επιτρέπει στο σύστημα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον παραγωγής και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός οραματικού εργοστασίου του μέλλοντος, όπως το Industry 4.0. Για παράδειγμα, η φιλική προς τον χρήστη λειτουργία μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης και η ηλεκτρονική διάγνωση αποτελούν ήδη το πρότυπο του συστήματος – το οποίο παρέχει σημαντική απόδοση που πρέπει να επιτευχθεί στη ροή της διαδικασίας.

Ιστορίες επιτυχίας: Η Rübig βελτιώνει την επεξεργασία χάλυβα με οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως από το CIMPLICITY HMI/SCADA - image 10

Το CIMPLICITY HMI/SCADA παρέχει οπτικοποίηση σε όλη την εγκατάσταση

Για παράδειγμα, το σύστημα CIMPLICITY HMI/SCADA της GE Digital και του συνεργάτη T&G χρησιμοποιείται στη Rübig για την οπτικοποίηση των διαδικασιών και για την επικοινωνία του ελέγχου με το σύστημα MICROPULS® με μεγάλη επιτυχία εδώ και χρόνια.

Ο Siegfried Zauner, προγραμματιστής λογισμικού για τη MICROPULS® στο Rübig, εξηγεί: «Εκείνη την εποχή, το CIMPLICITY ήταν ένα από τα λίγα συστήματα HMI SCADA που μπορούσαν να επικοινωνούν σε όλες τις πτυχές με το σύστημα ελέγχου Eurotherm που χρησιμοποιούσαμε εκείνη την εποχή».

«Το CIMPLICITY είχε πάντα σχεδιασμό ανοιχτής διεπαφής και ήταν σε θέση να ενσωματώσει πολλά συστήματα και συσκευές τρίτων. Με τη βοήθεια εγγενών προγραμμάτων οδήγησης και τυπικών διεπαφών επικοινωνίας όπως το OPC, τα δεδομένα μπορούν να καταγραφούν σχεδόν από οποιαδήποτε συσκευή τρίτου κατασκευαστή».

Martin Toth – Project Manager, T&G

Υψηλότερα πρότυπα απόδοσης

«Εν τω μεταξύ, ωστόσο, αξιολογήσαμε πρόσφατα ξανά όλες τις διαδικασίες μας και κατά τη διάρκεια αυτής, φυσικά, εξετάσαμε επίσης όλους τους ανταγωνιστές του CIMPLICITY και εξετάσαμε τυχόν γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Στο τέλος, καταλήξαμε στην απόφαση ότι δεν θα υπήρχε κανένα όφελος από τη μετάβαση σε άλλο σύστημα HMI/SCADA και ότι ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το CIMPLICITY. Επιπλέον, από την αρχή ήμασταν και είμαστε περισσότερο από ικανοποιημένοι με την υποστήριξη στον τομέα της οπτικοποίησης από την Taschek & Gruber (T&G)», δήλωσε ο Siegfried Zauner, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της συνεργασίας.

Το CIMPLICITY δίνει στους προγραμματιστές του εργοστασίου στη Rübig καθώς και στους χειριστές την ευκαιρία και την τεχνολογία ασφαλούς σχεδίασης να οπτικοποιήσουν κάθε πτυχή του περιβάλλοντος παραγωγής, του εξοπλισμού και των πόρων, να τα παρακολουθούν αυτόματα και να παρέχουν αξιόπιστα δεδομένα παραγωγής σε ανάλυση υψηλότερου επιπέδου εφαρμογές.

Ιστορίες επιτυχίας: Η Rübig βελτιώνει την επεξεργασία χάλυβα με οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο και εξ αποστάσεως από το CIMPLICITY HMI/SCADA - image 11

Το CIMPLICITY HMI/SCADA περιλαμβάνει εύχρηστες οθόνες χειριστή

Λειτουργίες για όλες τις απαιτήσεις διαμόρφωσης

«Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα προσωπικά είναι για παράδειγμα η βιβλιοθήκη εγγράφων. Μπορώ να δημιουργήσω προγράμματα και μπορώ εύκολα να τα ενσωματώσω στην οπτικοποίηση του συστήματος. Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να λάβει πληροφορίες οποιουδήποτε είδους χωρίς να χρειάζεται να μπει στον προγραμματισμό. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν προσφέρει σχεδόν κανένα άλλο πρόγραμμα», είπε ο Siegfried Zauner, περιγράφοντας ένα από τα πλεονεκτήματα προγραμματισμού του CIMPLICITY.

Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καλούνται στο παρασκήνιο εφαρμογές που είναι γραμμένες σε μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών προγραμματισμού.

«Αυτές είναι τυπικές λειτουργίες στο CIMPLICITY. Εάν, όπως με το Rübig, έχετε τώρα ειδική λογική συστήματος όπου προγραμματίζετε ορισμένες λειτουργίες σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, μπορείτε να αναπτύξετε αυτήν τη διαμόρφωση και να την ενσωματώσετε σε ολόκληρη την οπτικοποίηση εκτός από τις υπάρχουσες εικόνες οπτικοποίησης».

Martin Toth – Project Manager, T&G

Με αυτόν τον τρόπο, ο Siegfried Zauner έχει ήδη προγραμματίσει πολλές λειτουργίες οπτικοποίησης για το MICROPULS®, για παράδειγμα έναν μετρητή ωρών λειτουργίας, ενδείξεις καταγραφής για το κόστος διαδικασίας ανά παρτίδα, συνταγή, σύστημα και παραγγελίες εργασίας ή ένα καλάθι αγορών για ελαττωματικά εξαρτήματα που θα αντικατασταθούν με όλα τα κενές πρόσθετες πληροφορίες, όπως τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το ίδιο το εξάρτημα, επιλογές παραγγελίας μέσω e-mail στο εσωτερικό τμήμα αγορών ή απευθείας στη Rübig – και άλλα παρόμοια.

«Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορώ επίσης να δημιουργήσω τα δικά μου σχεδιαστικά στοιχεία στον προγραμματισμό, για παράδειγμα να μπορώ να εμφανίσω την κατάσταση μιας συγκεκριμένης τιμής. Εδώ στο CIMPLICITY υπάρχει μια ευρεία «παιδική χαρά» από έτοιμα πρότυπα που μπορώ να σχεδιάσω ανάλογα για μεμονωμένα σενάρια διεργασιών. Μπορώ ακόμη και να αναπτύξω εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης χρήστη για όλες τις καταστάσεις του συστήματος στο CIMPLICITY», είπε ο Siegfried Zauner, εξηγώντας περαιτέρω επιλογές προγραμματισμού.

Για την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού της Rübig, είναι επομένως ένα εύκολο εγχείρημα τα τυπικά συστήματα να διαμορφωθούν ώστε να ικανοποιούν μεμονωμένα αιτήματα πελατών στην οπτικοποίηση του συστήματος.

Εύχρηστες οθόνες χειριστή σε πραγματικό χρόνο

Χάρη στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα που καταγράφονται μέσω του διακομιστή SQL, οι χειριστές των εγκαταστάσεων και η ομάδα διαχείρισης μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ανά πάσα στιγμή. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε αυτό συμβάλλει και η φιλική προς τον χρήστη λειτουργία μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης και διαδικτυακής διάγνωσης.

Για παράδειγμα, το CIMPLICITY διαθέτει μια ισχυρή συσκευή εγγραφής Digital Graphical Replay (DGR), με τη βοήθεια της οποίας τα γεγονότα στο χρόνο μπορούν να καλούνται σε αργή κίνηση, σε πραγματικό χρόνο ή με μέγιστη δεκαπλάσια ταχύτητα και να αναλυθούν γραφικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν προβλήματα και να αποφευχθεί η επανεμφάνισή τους. Η συσκευή εγγραφής DGR αναπαράγει ακόμη και βολικά δεδομένα τάσεων και αναλύσεις για τον χρήστη.

Με το Action Calendar, μπορεί να δημιουργηθεί, να διατηρηθεί και να εκτελεστεί ο χρονικός προγραμματισμός των γεγονότων παραγωγής και των σχετικών ενεργειών βάσει ημερολογίου για τον έλεγχο ενός ή περισσότερων εγκαταστάσεων σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τις προκαθορισμένες συνταγές. Η κατάσταση του συστήματος –όπως έχει ήδη περιγραφεί για τις λειτουργίες που θα προγραμματιστούν– απεικονίζεται συνεχώς για τον χειριστή: μετρητής ωρών λειτουργίας, καταγραφές για το κόστος διαδικασίας ανά παρτίδα, ενδείξεις συντήρησης για ελαττωματικά εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν με όλες τις κενές πρόσθετες πληροφορίες, ένα καλάθι αγορών για παραγγελία ανταλλακτικών – και πολλά άλλα.

Εξαιρετική ικανότητα

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ομίλου Rübig μπορεί να βρεθεί στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας μηχανικής διεργασιών μέσω του εσωτερικού καταστήματος σκλήρυνσης και της πολυετούς εμπειρίας μας στην ανάπτυξη συστημάτων. Αυτό δίνει στους πελάτες μας την ασφάλεια ότι μπορούν να επεξεργαστούν τις επιφάνειες των τεμαχίων τους με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε κορυφαία ποιότητα», συνοψίζουν οι Andreas Gebetshuber και Siegfried Zauner, προσθέτοντας: «Το σύστημα CIMPLICITY HMI/SCADA μας παρέχει ισχυρή υποστήριξη για την οπτικοποίηση των διαδικασιών και για την επικοινωνία με τον έλεγχο του συστήματος. Και, ο κ. Toth από την T&G πάντα μας υποστηρίζει αν χρειαστεί!».

Download Rübig’s customer story.

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ