Η καινοτομία είναι ταξίδι: η προοδευτική προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών (Food & Beverage) και CPG είναι περίπλοκη. Οι καταναλωτές αναμένουν ποικιλία προϊόντων, μια οικονομία ζήτησης απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, τα περιθώρια λάθους είναι μικρότερα. Ξέρετε πως υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, αλλά οι ανταγωνιστικές προτεραιότητες καθιστούν δύσκολο να αποφασίσετε τι απαιτεί πρώτα την προσοχή σας. Ακολουθώντας μια αρθρωτή (modular) προσέγγιση, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε τα πάντα ταυτόχρονα.

Για όποιον βρίσκεται στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η κορυφαία σύσταση της GE Digital είναι να ξεκινήσετε από εκεί που είστε αντί να μην ξεκινήσετε καθόλου. Μπορεί να μην είναι δυνατό για τον οργανισμό σας να αναλάβει πολλές νέες διαδικασίες ταυτόχρονα. Αντίθετα, κάντε ένα σχέδιο για την εισαγωγή αρθρωτών ψηφιακών λύσεων που θα συνεργαστούν για να κάνουν τις λειτουργίες σας πιο αποτελεσματικές. Το να ξεκινήσετε το ταξίδι προς την ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας σας.

Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Μια βιώσιμη προσέγγιση για την αλλαγή στα ψηφιακά βήματα

Το πρώτο βήμα για τη βιώσιμη αλλαγή βημάτων είναι να προσδιορίσετε ποιες είναι οι τρέχουσες προσεγγίσεις της εταιρείας σας στις προκλήσεις του κλάδου. Γνωρίζοντας το επίπεδο κατασκευαστικής ωριμότητας σας, θα βοηθήσει να ανακαλύψετε τις ευκαιρίες που προσφέρουν την υψηλότερη απόδοση επένδυσης (ROI) σχετικά με το πού βρίσκεται η επιχείρησή σας αυτή τη στιγμή.

Ακολουθώντας μια αρθρωτή (modular) προσέγγιση στην αλλαγή ψηφιακών βημάτων, δεν θα κατακλύσετε την υπάρχουσα υποδομή σας ούτε θα δημιουργήσετε χάος μεταξύ των μελών της ομάδας. Θα ξεκινήσετε το ταξίδι ψηφιακής ωριμότητας με ταχύτητα που ταιριάζει στον οργανισμό σας. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση είναι πιο οικονομικά εφικτή και επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δουν πώς τα νέα συστήματα βελτιώνουν τη λειτουργία σας. Όσο περισσότερους μετόχους έχετε στο πλευρό σας, τόσο πιο γρήγορα θα κλιμακωθεί η ψηφιακή καινοτομία της εταιρείας σας, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα παραγωγής.

Μοντέλο ωριμότητας ψηφιακού μετασχηματισμούΤα έξι επίπεδα κατασκευαστικής ωριμότητας

Τα έξι επίπεδα κατασκευαστικής ωριμότητας

Τα επίπεδα είναι κατά αύξουσα σειρά:

  1. Αυτοματισμός και έλεγχοι – Αυτοματοποίηση χειροκίνητων διαδικασιών, μηχανημάτων και εξοπλισμού – και συστημάτων σύνδεσης – για καλύτερη λειτουργία και οπτικοποίηση της παραγωγής.
  2. Εκτέλεση εγκατάστασης – Χρήση συστημάτων εκτέλεσης και δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο για τη μεγιστοποίηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού (OEE), τη βελτίωση του προγραμματισμού παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος.
  3. Επιχειρησιακή ορατότητα – Έχοντας ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων που συνδυάζει πολλαπλές πηγές δεδομένων για να επιτρέψει την ολοκληρωμένη προβολή της υγείας της παραγωγής σε ολόκληρη την επιχείρηση.
  4. Προηγμένα Αναλυτικά Στοιχεία/Προβλεψιμότητα – Εφαρμογή προηγμένων λύσεων αναλυτικών στοιχείων για την αύξηση της ακρίβειας, της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας της παραγωγής
  5. Συνταγογράφηση/Βελτιστοποίηση – Εφαρμογή λύσεων AI/ML και Digital Twin για να προτείνουμε προσαρμογές κεφαλαίου και διαδικασιών που βελτιστοποιούν την παραγωγή.
  6. Αυτόνομη Προσαρμοστικότητα – Χρήση μοντέλων βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικών δικτύων που προσαρμόζουν δυναμικά και αυτόνομα συστήματα και διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Εάν βρίσκεστε στη φάση Εκτέλεσης Εγκατάστασης/Εργοτάξιου, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητήσετε από την κατασκευαστική σας επιχείρηση να μεταβεί απευθείας στην Αυτόνομη Προσαρμοστικότητα. Αντίθετα, εστιάστε τις προσπάθειές σας στην άνοδο προς την Ορατότητα Επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα επίπεδα ως χάρτη, ο οργανισμός σας έχει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για να ανέλθει σε ψηφιακή ωριμότητα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η GE Digital μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε αυτό το βήμα αλλαγής με καινοτόμες, αρθρωτές, κατασκευαστικές τεχνολογίες που ενσωματώνουν και επικοινωνούν με τα υπάρχοντα συστήματά σας.

Η καινοτομία είναι ταξίδι: η προοδευτική προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό - image

Τα λογισμικά Manufacturing Execution Systems (MES) μπορούν να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση του OEE και στη βελτίωση του προγραμματισμού παραγωγής.

Παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού

Ανεβαίνοντας τη σκάλα των βημάτων ψηφιακής αλλαγής: μια μελέτη περίπτωσης της Procter & Gamble

Η προσέγγιση της αρθρωτής καινοτομίας έχει ωφελήσει τους συνεργάτες της GE Digital σε όλη τη βιομηχανία F&B και CPG. Για παράδειγμα, η P&G με την GE Digital σε μια συνεργασία συν-καινοτομίας, ανέπτυξε το μοντέλο ψηφιακής ωριμότητάς της για να προωθήσει την αλλαγή στα ψηφιακά βήματα στα εργοστάσιά της σε όλο τον κόσμο που κυμαίνονται σε ηλικία, ωριμότητα και διαμορφώσεις γραμμής.

Τα εργοστάσια παραγωγής ξεκίνησαν με βασική λειτουργικότητα από το Proficy Suite της GE Digital. Έτσι, επιτράπηκε σε διάφορα πεδία να αναλαμβάνουν τον έλεγχο των διακοπών και του χρόνου διακοπής λειτουργίας, των ποσοστών απορριμμάτων υλικού και της ποιότητας. Τα εργοστάσια που έχουν προχωρήσει στο ταξίδι ψηφιακής ωρίμανσης υιοθετούν, στη συνέχεια, μεγαλύτερη λειτουργικότητα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερους αυτοματισμούς και επεκτείνοντας την εφαρμογή του συστήματος εκτέλεσης παραγωγής (MES). Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να λειτουργούν με λιγότερες χειροκίνητες πινελιές και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας.

Τα τελευταία χρόνια, η P&G έκανε το επόμενο βήμα στην καμπύλη ωριμότητας του ψηφιακού μετασχηματισμού υιοθετώντας το Proficy Manufacturing Data Cloud της GE Digital. Αυτή η λύση λαμβάνει δεδομένα κατασκευής —παρελθόν και παρόν— τα διαμορφώνει με βάση τα συμφραζόμενα και τα αποθηκεύει στη “λίμνη” εταιρικών δεδομένων για πιο αποτελεσματική αρχειοθέτηση, αναφορά και ανάλυση. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν μείωση του κόστους υποδομής και σημαντική ενίσχυση της απόδοσης, επειδή υπάρχουν λιγότερα δεδομένα για να επεξεργαστούν οι εφαρμογές. Οι ειδικοί της P&G χρησιμοποιούν τώρα τις δυνατότητες κεντρικών δεδομένων και μηχανικής εκμάθησης για να πραγματοποιήσουν ακόμη πιο προηγμένες προγνωστικές αναλύσεις στα εργοστάσιά τους και να προσδιορίσουν πώς να προσφέρουν ακόμη υψηλότερη απόδοση παραγωγής.

Κουίζ ωριμότητας παραγωγής

Τώρα που έχετε δει πώς η ψηφιακή καινοτομία βελτιώνει τις λειτουργίες σε κάθε διαδοχικό επίπεδο, μπορείτε να σκεφτείτε το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει η εταιρεία σας στο ταξίδι της στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Κάντε το διαδικτυακό μας κουίζ αυτοαξιολόγησης για να ανακαλύετε το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των εργασιών παραγωγής σας. Αυτό το κουίζ έξι ερωτήσεων θα αποκαλύψει την κατάσταση των διαδικασιών παραγωγής σας και θα σας στείλει λεπτομερείς συστάσεις. Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα ως οδικό χάρτη για να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα στο ταξίδι σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

Matt Wells, Vice President, Product Management, GE Digital

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ