Kireas advanced technologies

Γιατί ο σωστός προγραμματισμός είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη βιομηχανική ψηφιοποίηση

Το πρώτο βήμα για κάθε πρωτοβουλία βιομηχανικής ψηφιοποίησης: Σχεδιασμός της πορείας

Όταν οι βιομηχανικοί οργανισμοί λαμβάνουν υπόψιν τους τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι συχνά ελκυστικό να αρχίσουν να εξερευνούν διάφορους τρόπους με τους οποίους λογισμικά μπορούν να βοηθήσουν για να ξεκινήσουν άμεσα την προσπάθεια ψηφιοποίησης. Δυστυχώς, άλματα προς αυτή την πορεία συχνά οδηγούν σε σημαντικές και ανεπιθύμητες προκλήσεις στο αμεσο μέλλον. Όπως όλες οι σύνθετες διαδικασίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να ξεκινάει αρκετά μη τεχνολογικά. Πρέπει να ξεκινά με τον συντονισμό ολόκληρης της ομάδας για τους σχετικούς στόχους ώστε να είναι έτοιμη να ξεκινήσει!

Στην GE, βοηθάμε οργανισμούς σε όλη την υφήλιο να εναγκαλιστούν νέους τρόπους ψηφιοποίησης των λειτουργιών τους. Η εκκίνηση ενός ταξιδιού προς την ψηφιοποίηση απαιτεί διαλειτουργική ομαδική συνεργασία, δεδομένα από πολλαπλές πηγές, νέους τρόπους εργασιών (εργασιακών διαδικασιών) και πολλές άλλες συγκεκριμένες διεργασίες.

Η εκκίνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εργασιακών μας λειτουργιών αποτελεί μία συναρπαστική ευκαιρία, παρ’ όλ’ αυτά η όλη διαδικασία μπορεί να φαντάζει βουνό αν κανείς δεν ξέρει από που να αρχίσει. Με τα χρόνια, έχουμε τεκμηριώσει την όλη πορεία και συλλέξαμε τις καλύτερες πρακτικές στο πως ξεκινάνε οι πιο αποδοτικές ομάδες. Προτού έστω και ένα bit δεδομένων αναλυθεί, κάθε επιτυχημένο έργο ξεκινά με τον ίδιο τρόπο, μία δομημένη οργανωτική διαδικασία. Η εφαρμογή μίας επιτυχημένης ψηφιακής μετατροπής μπορεί να πάρει πολλά χρόνια και μεγάλη επένδυση, οπότε είναι φρόνιμο να προετοιμαστεί προσεκτικά.

Το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισού πρέπει να ξεκινάει με την αξιολόγηση του παρόντος περιβάλλοντος και την εξισορρόπιση των επιχειρησιακών στόχων και προτεραιοτήτων μας. Στην GE Digital παρατηρούμε πως το να δουλεύουμε με τους πελάτες μας σε διήμερα ή τριήμερα εργαστήρια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος καθορισμού του πρώτου βήματος. Στα εργαστήριά μας συνεργαζόμαστε μαζί σας ώστε να δημιουργήσουμε μία λεπτομερή απογραφή του οικοσυστήματός σας, να αναγνωρίσουμε και να χαρτογραφήσουμε επιθυμητά αποτελέσματα και να δώσουμε κατάλληλη προτεραιότητα στα τελευταία ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους της επιχείρησης που θα αποδόσουν την μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία για τον οργανισμό σας.

Σε αυτή την ανάρτηση διερευνούμε τις τρεις πιο σημαντικές και συχνά παραβλεπόμενες ερωτήσεις που δεχόμαστε σχετικά με την διεξαγωγή αξιολόγησης ψηφιακού μετασχηματισμού τέτοιου τύπου.

Ποιοι θα έπρεπε να συμμετέχουν στον σχεδιασμό της βιομηχανικής σας ψηφιοποίησης?

Κατά την φάση του σχεδιασμού, είναι σημαντικό να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους τομείς της επιχείρησης. Αυτό βοηθά στο να δίνεται προτεραιότητα σε εργασίες που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, να αναδύονται προκλήσεις που πιθανώς να μην ήταν αναμενόμενες και να κινούνται όλοι προς ένα κοινό στόχο. Δημιουργείται έτσι ένα κοινό όραμα για το ταξίδι προς την ψηφιοποίηση.

Η ομάδα που επιτελεί το έργο της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει συνήθως τους παρακάτω ρόλους, με μερικούς από τους στόχους του καθενός προκαθορισμένους.

Γιατί ο σωστός προγραμματισμός είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη βιομηχανική ψηφιοποίηση - Task Force

Τι ερωτήματα πρέπει να απαντά μία αξιολόγηση ψηφιακού μετασχηματισμού?

Το να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις κατά την διάρκεια των αξιολογήσεων και των εργαστηρίων είναι ζωτικής σημασίας για να βεβαιωθείτε πως είστε επαρκώς προετοιμασμένοι για τις επόμενες φάσεις. Σας προτείνουμε να επικεντρώνεστε στο ΤΙ θέλετε να καταφέρετε σε αυτό το στάδιο, το πως και οι λεπτομέρειες θα έρθουν αργότερα, όταν η ομάδα θα είναι συντονισμένη.

  • Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι?
  • Πώς μετρώνται οι στόχοι σας?
  • Ποια είναι η πιθανή επιχειρηματική αξία που μπορείτε να κερδίσετε από το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού?
  • Έχετε τρέχουσες πρωτοβουλίες σήμερα? Αν ναι, πως μπορούν να ευθυγραμμιστούν με αυτήν την προσπάθεια?
  • Ποιες είναι οι σημερινές τροχοπέδες που σας εμποδίζουν να επιτύχετε τους στόχους σας ή να λάβετε σημαντικές αποφάσεις?
  • Ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι και οι “καταναλωτές” των πληροφοριών  

Με ποια κριτήρια θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα στους στόχους μας?

Αναπόφευκτα, μόλις συγκεντρώσετε την έμπειρη και ταλαντούχα ομάδα σας σε ένα δωμάτιο, πολλές ιδέες θα αναδυθούν. Είναι σημαντικό να αποχωρήσετε έχοντας μία λίστα προτεραιοτήτων που θα σας δείχνει από που πρέπει να ξεκινήσετε. Πρέπει να βρείτε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική αξία και στην προσπάθεια. Είναι πάντα καλύτερο να ξεκινάτε με μια νίκη που θα σας αποφέρει υψηλή επιχειρηματική αξία, με περιορισμένη εκ των προτέρων προσπάθεια, συχνά αποκαλούμενη και ως “early Win”. Αυτό διατηρεί τις προσπάθειες ψηφιοποίησης σε προτεραιότητα στο μυαλό σας και δημιουργεί μία ισχυρό οικονομικό κίνητρο για να κινηθείτε εμπρός.  

Κάνοντας αυτού του τύπου τις ερωτήσεις νωρίς στην αξιολόγηση σχεδιασμού του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και διασφαλίζοντας πως είστε πλήρως συντονισμένοι με την ομάδα σας στις υποθέσεις, καρπώνεστε μία ευθυγραμμισμένη προσπάθεια που αποφέρει βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη αξία σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Σε μελλοντικές αναρτήσεις θα εξερευνήσουμε τα άλλα τρία στάδια ψηφιοποίησης:

  • Χάρτης πορείας και σχεδιασμός του μετασχηματισμού
  • Αξιολόγηση εργαλείων και λογισμικού
  • Παρακολούθηση απόδοσης

Στην GE έχουμε συλλέξει μεγάλη εμπειρία στην διεξαγωγή τέτοιων εργαστηρίων και παρ’ότι παραμένουν προκλήσεις, είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη στην πορεία του οργανισμού σας προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα παρείχαμε υποστήριξη, και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε, οργανισμούς σαν την SABIC στο ταξίδι του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Με πάνω από 40.000 υπαλλήλους, 63 εγκαταστάσεις και 19 κέντρα τεχνολογικής καινοτομίας, το APM της GE Digital υιοθετήθηκε από πάνω από τυς μισούς υπαλλήλους και απτά διαμόρφωσε τις λειτουργίες.

Αν ψάχνετε για λίγη έμπνευση, μπορείτε να δείτε αυτές τις ιστορίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Και να θυμάστε, κάποτε ήταν σαν εσάς, προσπαθούσαν να καταλάβουν από που να ξεκινήσουν. If you’re looking for a little inspiration you can check out these other digital transformation customer stories.  And remember, at one time, they were just like you – figuring out where to start.

Pieter Wielemaker, Solution Architect, GE Digital

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ