Ανακαίνιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων: 5 απαιτήσεις για έναν αξιόπιστο συνεργάτη

Οι βιομηχανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά. Μία από αυτές είναι οπωσδήποτε ανανέωση ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρο-οργανικών συστημάτων (κινητήρες, ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρικά συστήματα) ή ακόμα και μόνο των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου διεργασιών. Μεταξύ των πιθανών επιλογών για τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, η ανανέωση είναι μια από τις πιο συντηρητικές, τόσο από άποψη εξοπλισμού όσο και από πλευράς επενδύσεων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι η ιδανική στρατηγική για να συμβιβαστούν οι ανάγκες μιας αγοράς σε ραγδαία αλλαγή με την προστασία κεφαλαίου.

Γιατί να πραγματοποιηθεί η ανακαίνιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ελέγχου;

Όπως συμβαίνει συχνά, η πραγματικότητα είναι ένα πιο περίπλοκο σενάριο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στην πραγματικότητα, το ρυθμιστικό δεν απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση: αποφασίζεται εάν το κόστος προσαρμογής ενός μηχανήματος, για παράδειγμα σε ανανεωμένα πρότυπα ασφαλείας, είναι οριακά λιγότερο ακριβό από την αντικατάσταση.

Επιπλέον, μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προσαρμογής των συστημάτων στις νέες τεχνολογίες. Όταν είναι απαραίτητο να διαχειριστείτε τον μετασχηματισμό με περιορισμένα περιθώρια λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρο-οργανική ενημέρωση, ενημερώνοντας μόνο τους κινητήρες, τους ενεργοποιητές και τα συνδεδεμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η προσαρμογή μιας μηχανής ή μιας εγκατάστασης με την ελάχιστη οικονομική προσπάθεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμη δυνατή η λειτουργία αποκλειστικά σε επίπεδο λογισμικού, πραγματοποιώντας μόνο ενημέρωση του συστήματος SCADA, περιορίζοντας τις επενδύσεις.

Υπάρχουν όμως και πιο περίπλοκοι λόγοι που σχετίζονται για παράδειγμα με την ανταγωνιστικότητα και τη συμμόρφωση. Ένα εμβληματικό παράδειγμα είναι αυτό που συνδέεται με τις εκπομπές CO2, που παραδοσιακά σχετίζονται με την αύξηση του ΑΕΠ. Όπως γνωρίζουμε, τα δεδομένα ήταν αντίθετα με την τάση των τελευταίων ετών: η αύξηση του ΑΕΠ δεν αντιστοιχεί πλέον σε αύξηση των εκπομπών CO2. Στην πραγματικότητα, έχουμε μείωση της έκτασης αυτού που αναφέρεται ως «αποτύπωμα άνθρακα».

Πέρα από τις ρυθμιστικές επιπτώσεις, παρούσες ή μελλοντικές, που μπορεί να παρακινήσουν μια εταιρεία να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων, η μείωση των εκπομπών ανά μονάδα δείχνει ότι σήμερα, γενικά, η παραγωγή είναι πιο αποτελεσματική. Κάτι που τελικά σημαίνει ότι πολλές εταιρείες έχουν ήδη μειώσει την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή, μειώνοντας έτσι το κόστος, ανακτώντας τα περιθώρια κέρδους και την ανταγωνιστικότητα.

Ανακαίνιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων: 5 απαιτήσεις για έναν αξιόπιστο συνεργάτη - image 18

Η βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι μόνο ένα από τα πλεονεκτήματα της ανακαίνισης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που προστίθεται, για παράδειγμα, στην εισαγωγή λύσεων και λειτουργιών που σχετίζονται με τα σχέδια Industry 4.0.

Αλλά, πώς να επιλέξετε έναν συνεργάτη για τη Βιομηχανική ανακαίνιση;

Όταν μια βιομηχανική εταιρεία επιλέγει τον δρόμο της ανακαίνισης για μηχανήματα, εργοστάξια ή εργοστάσια, η επιλογή του συνεργάτη στον οποίο θα βασιστεί είναι απαραίτητη για τη στρατηγική επιτυχία του έργου. Ας δούμε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας ιδανικός συνεργάτης:

1. Παρουσία και φήμη

Σε ένα βιομηχανικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε εταιρείες που γνωρίζουν τον κλάδο και τις κύριες τεχνολογίες που τον αφορούν, αλλά που επιδεικνύουν και μια σειρά από επιτυχημένες εφαρμογές. Συχνά μάλιστα, μέσα στις εταιρείες είναι απαραίτητο να βρεθούν λύσεις και να λυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με δεκαετίες διαδικασιών και εργαλεία τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή να αναθεωρηθούν. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό ο συνεργάτης να μπορεί να αντλήσει από μια αρκετά βαθιά ιστορική μνήμη.

2. Η συνολική άποψη

Αυτό είναι επίσης ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των τεχνολογικών εταίρων όταν πρόκειται για σύνθετα έργα: κατοχή δεξιοτήτων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την αυτοματοποίηση έως τη διαχείριση μέσω της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η παραμέληση έστω και μίας από αυτές τις πτυχές στη φάση της ανάλυσης και του σχεδιασμού σημαίνει τη δημιουργία των συνθηκών για ένα αποτυχημένο έργο.

3. Η ικανότητα μεταφοράς δεξιοτήτων

Δεδομένου ότι η βιομηχανική ανανέωση απαιτεί παρέμβαση στα μηχανήματα και τα συστήματα που τα διαχειρίζονται, τα οποία αποτελούν την καρδιά μιας εταιρείας, είναι απαραίτητο να τεθεί σε θέση λειτουργίας με πλήρη αυτονομία. Μια συνεργαζόμενη εταιρεία δεν πρέπει μόνο να παρέχει εξαιρετικές τεχνολογικές λύσεις, αλλά και επαρκή εκπαίδευση, ώστε το εσωτερικό προσωπικό να μπορεί να χρησιμοποιεί τις νέες λύσεις με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο.

4. Υπηρεσίες μετά την πώληση

Ο αριθμός των «λύσεων ως υπηρεσία» συνεχώς αυξάνεται, αλλά συχνά η «υπηρεσία» δεν βρίσκει την ίδια συνέπεια στη σχέση με τους προμηθευτές. Κατά την επιλογή ενός στρατηγικού εταίρου για μια σημαντική βιομηχανική ανανέωση, είναι απαραίτητο να αναζητήσετε εταιρείες που είναι σε θέση να παρέχουν ένα υψηλό (και ανιχνεύσιμο) επίπεδο βοήθειας.

5. Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται

Μια τελευταία πτυχή που δεν πρέπει να υποτιμάται είναι το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ποιότητα των τρίτων προμηθευτών στους οποίους βασίζεται η εταιρεία. Εκτός από το ότι αποτελεί από μόνη της δείκτη ποιότητας, πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλές εταιρείες, ειδικά στη διεθνή σκηνή, είναι πολύ προσεκτικές στην επιλογή του ποιος τις εκπροσωπεί τοπικά, ειδικά σε χώρες που μιλούν γλώσσες διαφορετικές από αυτές του κατασκευαστή.

Μετάφραση:
Λάμπης Κουζούμπασης, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου,
ΚΗΡΕΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ